Silajdzic treedt af als premier Bosnië

SARAJEVO, 22 JAN. Premier Haris Silajdzic van Bosnië treedt af wegens een conflict met de regeringspartij, de Partij van Democratische Actie (SDA). Hij zal worden opgevolgd door de partijloze Hasan Muratovic, die op het ogenblik minister voor relaties met de vredesmacht IFOR is.

Muratovic werd gisteren door het bestuur van de SDA aangewezen tot opvolger van Silajdzic. Het bestuur kwam onder voorzitterschap van president Izetbegovic achter gesloten deuren bijeen voor spoedberaad, nadat Silajdzic zijn aftreden had aangekondigd. Dat aftreden gaat in op de eerstvolgende zitting van het parlement. Dan wordt Muratovic officieel belast met de vorming van een nieuwe regering.

Silajdzic treedt af wegens een conflict met de SDA over de samenstelling van de regering. De regeringspartij wil dat die regering vijf ministers telt, plus één minister zonder portefeuille. Silajdzic eist dat de regering zes ministers mèt een portefeuille telt. Het voorstel van de SDA, vindt hij, komt neer op een verkleining van het gezag van de regering.

Silajdzic viel dit weekeinde fel uit naar de SDA. “Ik denk dat de parlementaire democratie niet meer bestaat en dat de wil van het volk niet wordt gerespecteerd”, zo zei hij.

Waarnemers gaan ervan uit dat de werkelijke oorzaak van de crisis niet is gelegen in het conflict tussen de premier en de partij over de vraag of de zesde minister in het nieuwe kabinet wel of geen portefeuille moet hebben. De relaties tussen Silajdzic en de SDA zijn al geruime tijd slecht. In augustus vorig jaar dreigde de premier al eens met aftreden wegens een procedureel conflict met de regeringspartij. Volgens de waarnemers voelt de SDA zich lang genoeg getart door de als een impulsieve egoïst beschouwde Siladjzic en is ze daarom niet bereid tegemoet te komen aan zijn eis.

Algemeen wordt verwacht dat Silajdzic zich uit de SDA zal terugtrekken en een eigen partij zal oprichten om de SDA het daarmee bij de komende parlementsverkiezingen lastig te maken.

De nieuwe premier, Hasan Muratovic, is oorspronkelijk hoogleraar aan de universiteit van Sarajevo. Hij is sinds de uitroeping van de Bosnische onafhankelijkheid minister, eerst van bosbouw, later van relaties met de VN en nu van relaties met de NAVO-vredesmacht IFOR. Muratovic wordt beschouwd als een voortreffelijk onderhandelaar. (AFP, Reuter, AP)