RPF wil snel op een lijst met GPV

DEN HAAG, 22 JAN. Fractievoorzitter L. van Dijke van de RPF streeft ernaar bij de komende Kamerverkiezingen een lijst te vormen samen met het GPV. Volgens hem raken de geesten bij beide partijen snel rijp voor deze samenwerking, iets dat bij het GPV overigens wordt ontkend.

Van Dijke deed zijn uitspraken afgelopen zaterdag voor de TROS-radio. Van Dijke verwacht dat het vormen van een lijst met het GPV positieve electorale effecten zal hebben. Hij wees er op dat op gemeentelijk en provinciaal niveau RPF en GPV al frequent gemeenschappelijk opereren. De RPF heeft in enkele jaren zijn ledental zien stijgen van 8.000 naar 12.000. De nieuwkomers zijn voor een deel afkomstig van het CDA, voor een ander deel uit evangelische kring dat zich verbonden voelt met de EO. Ook de GPV groeit, hoewel minder hard, in ledental.

E. van Middelkoop, Tweede-Kamerlid van het GVP, reageerde vanmorgen afhoudend op de oproep van Van Dijke. Hij erkent dat de samenwerking op lager bestuurlijk niveau “een aanwijzing van een trend” zou kunnen zijn. Toch komt deze meer voort uit berekening om een zetel te kunnen halen dan uit een principiële keuze voor samenwerking tussen de twee politieke groeperingen, aldus Van Middelkoop. Hij ziet bij de basis nog geen massale behoefte tot samenwerking, zoals dat bij KVP, ARP en CHU in de jaren zeventig het geval was voordat deze drie het CDA vormden. Hoewel beide partijen voortkomen uit de ARP - het GPV in 1948, de RPF in 1975 - ziet Van Middelkoop belangrijke verschillen tussen de twee. De RPF is volgens hem door het evangelisch karakter getuigender van aard, terwijl het GPV “bestuurlijker, gouvernementeler” van karakter is.

Ook bij de ouderenpartijen zijn het afgelopen weekeinde weer stemmen opgegaan tot fusering. Een woordvoerder van de Unie 55+ zei zaterdag dat er zowel op landelijk als lokaal niveau wordt gepolst of er met andere ouderenpartijen tot een vergelijk valt te komen. Het AOV vindt fusie met Unie 55+ prematuur.