Rabobank lijdt geen schade door Fokker

ROTTERDAM, 22 JAN. De Rabobank, die twee jaar geleden voor vele honderden miljoen guldens eigenaar werd van een pakket patenten van Fokker, zal geen schade lijden wanneer Fokker onverhoopt uitstel van betaling zal krijgen. Dat heeft een woordvoerder van de bank meegedeeld. “Wij maken ons geen zorgen.”

De Rabobank kocht in 1994 een serie patenten van Fokker, waarbij de vliegtuigmaatschappij een broodnodige injectie van contant geld kreeg en de Rabobank een lucratieve fiscale aftrekpost. Fokker ontving per saldo zo'n 420 miljoen gulden. De bank verhuurde de patenten vervolgens weer aan Fokker. De Rabobank mag de patenten alleen verkopen met goedkeuring van het Nederlands Instituut voor Luchtvaartontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). Daimler-Benz heeft volgens de Rabo-woordvoerder geen recht van eerste koop.

De transactie, een zogeheten technolease constructie die de Rabobank eerder met Philips had gedaan, was toentertijd met veel geheimzinnigheid omgeven. De Rabobank wil ook nu geen openheid van zaken geven over de details van de verkoop. Naar verluidt zijn de patenten ondergebracht in een aparte onderneming, de Brainspin Lease & Finance BV, waarover twee directeuren van de Rabobank de directie voeren.

De Rabobank mag de gekochte patenten over een periode van vijf jaar afschrijven. Deze afschrijvingen mogen van de belastingdienst ten laste van de fiscale winst worden gebracht. Voor de Rabobank, een van de meest winstgevende Nederlandse bedrijven, was dat een zeer aantrekkelijke constructie.

Volgens een woordvoerder van de Rabobank wordt deze fiscale aftrekpost niet beïnvloed door een mogelijke surséance van betaling van Fokker. Als de vliegtuigbouwer niet meer kan betalen derft de Rabo naar zijn zeggen ook geen inkomsten als er geen huurpenningen meer worden betaald. De leaseverplichtingen van Fokker zijn bij de transactie al verrekend met de aankoopprijs, zegt een Rabo-woordvoerder.