Onderhandelingen ingewikkeld; Fokker wil surséance vermijden

ROTTERDAM, 22 JAN. Fokker heeft er alle belang bij om dreigend uitstel van betaling te vermijden als grootaandeelhouder Daimler-Benz de financiële levenslijn afkapt. “Uitstel van betaling creëert geen nieuwe liquiditeitsruimte. Eerder andersom: leveranciers willen alleen nog maar handje contantje betaald worden”, zegt een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementen.

In kringen rond Fokker werd vanochtend gezegd dat het concern met man en macht aan nieuwe scenario's werkt voor voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Een financiële garantie van meerderheidsaandeelhouder Daimler-Benz heeft Fokker het laatste halfjaar op de been gehouden. Fokker probeert het bedrijf vooralsnog bij elkaar houden. “Er zijn verschillende opties, waaraan de afgelopen dagen hardnekkig is gewerkt”, zo zegt een adviseur. “Het worst case scenario is uitstel van betaling.”

Fokker-topman Van Schaik vroeg afgelopen weekeinde om vier weken respijt om een oplossing te vinden. Hij wil die periode financieel overbruggen door een krediet van de overheid en financiële instellingen. Onder advocaten bestaat geen eenstemmigheid of Fokker dat krediet het beste met of zonder uitstel van betaling kan krijgen.

Drie jaar geleden, toen vrachtwagenfabrikant Daf in onoverkomelijke problemen kwam, volgde uitstel van betaling. Bewindvoerders mr. F. Meeter en mr. L. Deterink slaagden er toen in om voor drie weken een boedelkrediet te regelen, dat net genoeg was om Daf, na het ontslag van bijna de helft van 6.000 werknemers, een nieuwe levensvatbare basis te geven.

Mocht Fokker vandaag of morgen uitstel van betaling aanvragen, dan komt de zeggenschap bij het bedrijf deels in handen van een of meer bewindvoerders die door de rechtbank in Amsterdam worden aangesteld. Het bestuur van Fokker blijft gewoon in functie, maar kan geen belangrijke beslissingen meer nemen zonder toestemming van de bewindvoerders. Op hun beurt moeten de bewindvoerders nauw samenwerken met de Fokker-directie, die het bedrijf kent plus de scenario's voor continuering van de activiteiten.

Fokker heeft vorige week de salarissen over januari betaald. Doorbetaling van de salarissen komt tijdens surséance voor rekening van het bedrijf. De bewindvoerders moeten in de tussentijd een plan van actie maken: welke partners kunnen betrokken worden bij Fokker en welke activiteiten kunnen zelfstandig worden voortgezet. Wie een Fokker-dochterbedrijf uit surséance wil overnemen, moet ook het betrokken personeel in dienst nemen. Deze verplichting vervalt bij faillissement. Na faillissement betaalt de bedrijfsvereniging 70 procent van het laatste loon. Hoe lang de ww-uitkering duurt, hangt af van leeftijd en dienstjaren. Daarna vallen werknemers terug op de bijstand.

Onder het kleine groepje topadvocaten waaruit de Amsterdamse rechtbank bewindvoerders moet recruteren heerste de afgelopen dagen oplopende spanning over wie het wordt. Advocaten van de kantoren De Brauw Blackstone Westbroek, van Stibbe Simon en van Nauta Dutilh komen niet in aanmerking, omdat hun kantoren nu of in het recente verleden voor Fokker, Daimler-Benz of de banken van Fokker hebben opgetreden, zo zeggen verschillende juristen.

“Wie de rechtbank kiest hangt af van de vraag welk scenario Fokker voor ogen staat”, zo zegt een topcurator. “Mikt Fokker op liquidatie en uitverkoop van de bezittingen, of stuurt men aan op voortzetting in afgeslankte vorm, een zogeheten doorstart.” Fokker kan overigens bezwaar maken tegen de kandidaat-bewindvoerders die de rechtbank voorstelt.

“Een bewindvoerder moet in dit geval vooral een goede communicator zijn”, zegt een topadvocaat. Hij voorziet ingewikkelde besprekingen met de vakbonden, de Nederlandse overheid, met Daimler-Benz, die meer dan 3 miljard gulden te vorderen heeft, en met de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die orders hebben geplaatst. Daimler heeft het meest te vorderen van Fokker en heeft daarom het grootste belang om geld voor te schieten om de lopende produktie af te maken. Bouwt Fokker de vliegtuigen niet af, dan zijn schadeclaims tegen Fokker en/of Daimler als grootaandeelhouder niet onmogelijk.