Ondergrondse landhuizen

TILBURG - Doorgaande wegen langs nieuwbouwwijken worden veelal omzoomd door een brede strook groen. Dat is niet alleen maar voor het mooi: het lawaai is er zo luid dat er geen woningen mogen worden gebouwd. Alleen met zeer ingrijpende bouwkundige ingrepen is die strook bewoonbaar te maken. Eerder gebeurde dit langs een spoorlijn in Utrecht, waar een geluidswal de achterzijde van een rij woningen vormt.

Komende maand wordt in de Tilburgse villawijk Delmerweiden het eerste exemplaar opgeleverd van een serie ondergrondse landhuizen. Deze liggen niet alleen met hun rug tegen een geluidwal, zoals in Utrecht, maar worden geheel door een laag aarde bedekt. Slechts aan één zijde, de zuidkant, bevindt zich beglazing. Die pui bestaat dan ook vrijwel geheel uit glas, tot een hoogte van 3,6 meter. Zowel de woonkamer als de slaapkamers liggen aan de zuidzijde.

De zes ton kostende woningen zijn bedekt met een laag aarde van een halve meter dik, die behalve lawaai ook kou en hitte buiten houdt. Voor de glazen zuidwand bevindt zich een terras. Doordat er knikken in de voorzijde van de woningen zitten, worden de terrassen enigszins van elkaar afgeschermd. De landhuizen zijn ontworpen door architect Jo Hurkmans.