Nieuwe fase in afwikkeling conflict Israel en Palestijnen

TEL AVIV, 22 JAN. De opvallend geslaagd verlopen Palestijnse verkiezingen hebben zaterdag de basis van het Israelisch-Palestijns vredesproces verbreed en daardoor een nieuwe fase ingeluid in de afwikkeling van het Israelisch-Palestijnse conflict in de richting van een Palestijnse staat.

Nog voordat de volledige verkiezingsuitslag en de omvang van de verkiezingszege van Yasser Arafat bekend werden, zette Israel een nieuwe stap in het verzoeningsproces met de Palestijnen. Premier Shimon Peres liet de zegevierende Palestijnse leider weten dat alle leden van de PNC, het Palestijnse parlement-in-ballingschap, naar de Palestijnse autonomiegebieden kunnen terugkeren.

Dit is een nieuwe uitdrukking van Israels vertrouwen in het Palestijnse zelfbestuur, die overigens niet ontdaan is van eigenbelang. Israel staat immers op het schrappen van de anti-Israelische paragrafen in het Palestijnse handvest. Daartoe is een tweederde meerderheid nodig binnen de PNC. Arafat heeft zich tegenover Israel verplicht dat het Palestijnse handvest ten hoogste twee maanden na de Palestijnse verkiezingen zal worden gewijzigd. Israel vergemakkelijkt dit proces door alle leden van de PNC in de gelegenheid te stellen naar huis terug te keren en daar ook te blijven.

Indien dit scenario werkt en het Palestijnse handvest wordt inderdaad zodanig gewijzigd dat de 'vernietiging van de zionistische entiteit' uit de officiële Palestijnse terminologie verdwijnt, verliest de Israelische nationalistische oppositie een krachtig argument om de vredespolitiek van de regering-Peres in de verkiezingscampagne later dit jaar aan te vallen. Peres zal dan gemakkelijker tijdens het komende vredesoverleg over de definitieve status van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Jeruzalem concessies aan de Palestijnen kunnen doen. Arafat moet de waarschuwingen van Peres en andere Israelische leiders ernstig nemen dat het vredesproces tot stilstand komt indien het Palestijnse handvest ongewijzigd blijft. In de Israelische binnenlandse politiek is dat een gloeiend heet hangijzer, waaraan de socialisten zich liever niet branden.

De Israelische media hebben de afgelopen dagen de Palestijnse verkiezingen met een grote intensiteit gevolgd. Radio Israel zond zaterdag de hele dag extra-uitzendingen uit en de kranten staan enkele dagen in het teken van de Palestijnse verkiezingen. “Democratische intifadah”, kopte gisteren Yediot Ahronot zijn in lovende bewoordingen geschreven hoofdartikel over de Palestijnse verkiezingen .

    • Salomon Bouman