Kunstgebit mogelijk terug in ziekenfonds

DEN HAAG, 22 JAN. Kunstgebitten worden weer in het ziekenfonds opgenomen als blijkt dat mensen met lage inkomens zonder aanvullende tandheelkundige verzekering, in financiële problemen dreigen te komen als ze een prothese moeten aanschaffen. Minister Borst (volksgezondheid) zei dit zaterdag voor de Tros-radio.

De minister wacht de evaluatie van de Ziekenfondsraad in april af, voordat ze een definitieve beslissing neemt. Sinds 1 januari 1995 is de regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekerden van kracht die tot gevolg heeft dat het ziekenfonds alleen nog een beperkt aantal preventieve tandheelkundige verrichtingen vergoed. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het tandartsbezoek onder ziekenfondspatiënten vorig jaar is gedaald in vergelijking met 1994 en met gemiddeld bijna twee bezoeken per persoon per jaar weer op het niveau van 1993 ligt. Het tandartsbezoek van particulier verzekerden steeg echter ten opzichte van de jaren ervoor. Een kwart van de ziekenfondspatiënten heeft zich niet vrijwillig bijverzekerd voor de tandarts. Dat zijn veelal mensen met lage inkomens en mensen met kunstgebitten.

Voor mensen met een kunstgebit is het volgens Borst financiëel aantrekkelijker om geen aanvullende verzekering voor de tandarts te nemen, maar van tijd tot tijd de aanschaf van een prothese voor eigen rekening te nemen. “Alleen dan zou je er voor moeten sparen, maar dat doet men natuurlijk niet. Op het moment dat het gebit moet worden vervangen is er geen geld voor. Als dat een serieus probleem blijkt, wil ik overwegen die protheses terug te doen in het ziekenfondspakket”, aldus Borst.