Industriële produktie stagneert

DEN HAAG, 22 OKT. Het volume van de industriële produktie lag in november 1995 iets meer dan één procent boven het volume van oktober. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend gemaakt.

In de eerste elf maanden van 1995 produceerde de industrie 2,7 procent meer in vergelijking met de overeenkomstige periode van 1994. Deze toename ligt lager dan het gemiddelde groeicijfer in de eerste elf maanden van 1994 en ook lager dan 1994 als geheel. In 1994 lag het groeipercentage in december erg hoog, waardoor de groei in geheel 1994 op 3,8 procent uitkwam.

Over de eerste twee maanden van het vierde kwartaal van 1995 bedroeg de produktie 0,3 procent meer in vergelijking met dezelfde periode van 1994. Een dergelijke laag groeicijfer is sinds het herstel van de produktie na het eerste kwartaal van 1994 niet meer gemeten. De reeds hogere produktieniveau's in oktober en november 1994 spelen hierbij een rol. Evenals in Duitsland is er nu ook in Nederland, zij het in veel mindere mate, sprake van een afzwakkende produktiegroei in de industrie.

Over de eerste elf maanden van 1995 heeft het CBS de sterkste toename waargenomen in de metaalindustrie. Als onderdeel van de metaalindustrie deed vooral de elektrotechnische industrie het goed. De groei in de chemische industrie lag iets hoger dan het industriële gemiddelde over de eerste elf maanden van 1995. In de papier- en grafische industrie, de voedings- en genotmiddelen-industrie en de hout- en bouwmaterialen-industrie lag de groei echter lager dandit gemiddelde. In de textiel-, kleding- en lederindustrie was zelfs sprake van een daling van de produktie.