Hoogovens in Chinese venture

Hoogovens Packaging Steel (HPS), een onderdeel van Hoogovens, gaat deelnemen in een joint venture voor de produktie van stalen blikjes voor frisdrank en bier. HPS neemt samen met het Franse staalbedrijf Sollac een belang van 25 procent in het samenwerkingsverband, dat zal gaan opereren onder de naam Shanghai Bao Yi Beverage Can Making Company.

Het belang van HPS en Sollac is ondergebracht bij Maison F. Mathieu. De andere participanten in de joint venture zijn het Chinese bedrijf Baosteel (45 procent) en de Beiyi Group (30 procent). Baosteel is een prominent staalbedrijf in China, met een jaarproduktie van 8 miljoen ton staal. De Beiyi Group is een ontwikkelingsconsortium dat investeert in handel en techniek in China. Deze groep beschikt over omvangrijke detailhandelactiviteiten in de regio Shanghai, waar de joint venture wordt gevestigd.

De huidige markt voor blikjes in China omvat 5 miljard stuks en is volledig geörienteerd op aluminium. Deze markt maakt een enorme groei door, waardoor de uitgangspunten voor de afzet van stalen blikjes gunstig zijn. Volgens een woordvoerder van Hoogovens hangt dat samen met het energieverslindende produktieproces van aluminium blikjes. “China moet alle aluminium importeren en kampt bovendien met een groot tekort aan energie. Voor de produktie van stalen blikjes is aanzienlijk minder energie nodig.”

Hoogovens en Sollac brengen voornamelijk kennis voor de produktie van stalen blikjes in. Daarnaast zullen zij vanuit Europa verpakkingsstaal leveren. Het project start in april 1996. De eerste stalen blikjes komen naar verwachting begin volgend jaar op de markt.