Hoogeveen maakt defensiemateriaal

Van de zeven vestigingen van Fokker in Nederland maken de bedrijven in Hoogeveen (luchtvaarttechniek voor zowel de civiele als de militaire sector) en Woensdrecht (reparatie en onderhoud en elektronica) de beste kans om te blijven voortbestaan. Het bedrijf in Woensdrecht moet Fokker bij een eventueel faillissement wel openhouden, wil het aan zijn verplichtingen tegenover zijn klanten kunnen voldoen.

ROTTERDAM, 22 JAN. De vestiging van Fokker Special Products in Hoogeveen (419 werknemers) wordt gezien als een van de bedrijfsonderdelen van Fokker die na een eventueel faillissement van het bedrijf levensvatbaar zijn en kunnen worden voortgezet. In Hoogeveen worden onder meer onderdelen voor de Ariane-raket en vleugeltips voor de Fokker 100 gemaakt. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar al 120 werknemers ontslagen waardoor het personeelsbestand eind 1996 op ongeveer 400 mensen moet uitkomen.

In Hoogeveen houdt Fokker zich bezig met de fabricage van een breed pakket van produkten voor zowel de civiele als militaire sector die niet direct met de bouw van vliegtuigen te maken hebben. Zo bouwt het bedrijf ondermeer zogeheten shelters (mobiele onderkomens), veldhospitaals en raketten. Fokker Special Products is gespecialiseerd in luchtvaarttechnieken die kunnen worden toegepast op produkten van bedrijven uit de civiele en militaire sector. Voor defensie bouwt Fokker Special Products onderdelen voor de Patriot-, Stinger- en Sea Sparrow raketten.

In de lopende Fokker-reorganisatie, waarbij nog 1.760 werknemers moeten afvloeien, is opgenomen dat de fabriek in Hoogeveen gedeeltelijk als vluchthaven kan dienen voor een deel van de Fokker-werknemers die hun baan verliezen wanneer de vestiging op Ypenburg wordt gesloten. Op Ypenburg vervaardigt Fokker composieten en gebeurt het zogeheten 'lijmen' van de onderdelen van de vliegtuigen. Een activiteit waarmee Fokker over de hele wereld een grote reputatie heeft opgebouwd.

Volgens de planning zou een deel van die activiteiten naar Hoogeveen kunnen worden overgeheveld. “Daarom valt nauwelijks te bevatten wat een faillissement van Fokker werkelijk betekent”, zegt een woordvoerder. “Wanneer het bedrijf verdwijnt zullen er in het kader van de zogeheten after-salesactiviteiten toch onderdelen moeten worden gemaakt voor vliegtuigen die nog in de lucht zijn. Die toestellen zullen ook onderhouden moeten worden. Dat is een dermate complex verhaal dat je niet even overeind houdt met uitbesteding van wat werk aan andere vestigingen.”

Niettemin heeft Fokker Aircraft Services de afgelopen jaren flink moeten saneren. Aanleiding voor de saneringsoperatie bij Special Products te Hoogeveen is de fors teruglopende omzet. Fokker schrijft de daling toe aan de aanhoudende recessie in de luchtvaart en de hevige concurrentie op de defensiemarkt. Bovendien, zo zegt de vliegtuigfabrikant, verschuift de vraag van produktie- naar engineering- en advieswerk. Om die reden is Special Products vooral actief in de militaire sector. Fokker Special Products leverde in opdracht van het Amerikaanse leger onder meer lanceerbuizen voor de Patriot-raketten. Ook zorgde de Hoogeveense Fokker-vestiging voor reparaties aan de in Europa gestationeerde Patriots. Het bedrijf verwacht echter dat de komende jaren met smalle omzet- en winstmarges rekening moet worden gehouden.

    • Eendoor Een