Celsleutel van justitie duikt op bij ochtendblad

AMSTERDAM, 22 JAN. Een sleutel van het cellencomplex in het Amsterdamse paleis van justitie is afgelopen vrijdag door een anoniem gebleven man afgegeven bij het dagblad De Telegraaf.

De man zegt te behoren tot een “anarchistische actiegroep” die wil aantonen “wat een janboel het is bij justitie”, aldus het dagblad.

De sleutel geeft toegang tot cellen in het paleis van justitie aan de Parnassusweg, waar verdachten verblijven die elders in het gebouw voor de rechter-commissaris of voor de rechter moeten verschijnen. Volgens het dagblad zegt de anonieme man dat hijzelf “onlangs” bij de cellen is geweest. De sleutel is door de krant inmiddels teruggegeven aan de Criminele-Inlichtingendienst van de politie (CID). Het Kamerlid Soutendijk (CDA) wil minister Sorgdrager van justitie morgen vragen stellen over de kwestie.

Het is de tweede maal in korte tijd dat de beveiliging van het justitiegebouw aan de Parnassusweg in opspraak komt. Eerder deze maand wisten onbevoegden zich tot het justitiegebouw toegang te verschaffen. Ze drongen binnen in de kamer van een secretaris van een officier van justitie die zich bezighoudt met de bestrijding van de georganiseerde misdaad. In de kamer werd een kast met dossiers van strafzaken geopend en de computer aangezet. Het is nog onduidelijk of er materiaal is ingezien danwel gekopieerd.

Volgens de Amsterdamse persofficier N. Schaar had deze actie tot doel de schijn te wekken dat er was ingebroken om aan vertrouwelijk justitieel materiaal te komen. Daarmee zou kunnen worden verhuld dat het materiaal oorspronkelijk afkomstig was van een medewerker van justitie die voor criminelen werkt, een zogeheten 'mol'.

Volgens De Telegraaf sprak de man die vrijdag de sleutel afgaf over “mollen binnen de justitie-organisatie die met ons sympathiseren”. Volgens de krant zou hij gezegd hebben dat de groep waartoe hij behoorde de komende weken vaker van zich zou laten horen. Een woordvoerder van het openbaar ministerie zegt dat afgelopen vrijdag, “toen we hoorden dat De Telegraaf met een publikatie zou komen, meteen het slotwerk van het cellencomplex is vervangen”.

In september vorig jaar maakte de Amsterdamse politie bekend dat een criminele organisatie was opgerold die zich onder meer bezighield met het afluisteren en opnemen van “telefonisch overgedragen gegevens”. Bij een inval in het huis van een Amsterdamse 'scannerfreak' werden onder meer lijsten met kentekens van politieauto's gevonden. Voor de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden waarschuwde de Amsterdamse politiechef W.H. Woelders tegen groeperingen die politiemensen afluisteren, volgen en zoveel mogelijk informatie van en over Justitiemedewerkers verzamelen. In 1994 werd Woelders benaderd door iemand uit het criminele milieu die hem materiaal wilde bezorgen waaruit zou blijken dat het interregionaal rechercheteam Noord Holland/Utrecht (IRT) betrokken zou zijn bij moord. In ruil voor deze informatie moest justitie afzien van vervolging van de man.

In 1994 werd ook al ingebroken bij het Amsterdamse paleis van justitie waarbij floppy's verdwenen. In datzelfde jaar was er een inbraak in het huis van officier van justitie J. Valente. Diskettes met informatie doken vervolgens op bij journalisten en advocaten. De Amsterdamse politiewoordvoerder Klaas Wilting zegt van het gebeurde “niet op te kijken. Op een gegeven moment wen je er aan. We leven in een andere wereld. We houden er rekening mee dat we gevolgd en bekeken kunnen worden.”