Blokkeren Fini van Dini verhevigt crisis Italië

ROME, 22 JAN. Fel verzet van Gianfranco Fini, de leider van de ex-neofascistische Nationale Alliantie, tegen de terugkeer van demissionair premier Lamberto Dini als leider van een zakenkabinet heeft tot verdere complicaties geleid in de Italiaanse politieke crisis.

President Scalfaro heeft zaterdagavond zijn tweede consultatieronde afgesloten. Hij hoopte daarna Dini te kunnen benoemen tot formateur van een hervormingskabinet met brede politieke steun. Wegens de grote meningsverschillen besloot Scalfaro op verzoek van mediamagnaat Silvio Berlusconi tot een pauze in de gesprekken. Verwacht wordt dat Scalfaro donderdag de consultaties weer oppakt.

Binnen het rechtse blok staan Fini en mediamagnaat Silvio Berlusconi nu lijnrecht tegenover elkaar. Berlusconi herhaalde gisteravond dat hij streeft naar een kabinet met vrijwel kamerbrede steun dat een aantal hervormingen en bezuinigingen moet doorvoeren. “De grondwet moet worden herschreven om de staat te laten functioneren,” zei hij.

Fini, wiens partij het steeds beter doet in opiniepeilingen, wil verkiezingen en houdt vol dat de tijd van zakenkabinetten voorbij is. Hij gelooft niet in de haalbaarheid van een hervormingskabinet, gezien de grote inhoudelijke meningsverschillen tussen het rechtse blok en de Democratische Partij van Links (PDS).

Met deze opstelling stelt Fini de positie van Berlusconi als leider van rechts ter discussie. Fini gokt erop dat Berlusconi de eenheid binnen rechts belangrijker vindt dan het onzekere perspectief van een akkoord met de PDS over een hervormingskabinet.

“De keus gaat tussen hervormingen en verkiezingen,” zei Scalfaro zaterdagavond. Als het idee van een hervormingskabinet schipbreuk lijdt, wordt er waarschijnlijk in april gekozen. Scalfaro, die uiteindelijk de knoop moet doorhakken, heeft vaak gezegd dat hij verkiezingen zinloos acht als er geen uitzicht is op politieke stabiliteit. Hij vreest dat links noch rechts een duidelijke meerderheid zou halen.

Massimo D'Alema, de leider van de PDS, houdt onverkort vast aan de kandidatuur van Dini. Hij probeert Berlusconi, die eind vorig jaar het voorstel voor een hervormingskabinet heeft gelanceerd, in het nauw te drijven. Verkiezingen komen Berlusconi nu niet goed uit - vrijdag wordt het proces wegens corruptie tegen hem hervat. Als Berlusconi onder druk van Fini toch zijn voorstel voor een hervormingskabinet zou opgeven, zou dat kunnen worden uitgelegd als een persoonlijke nederlaag.

    • Marc Leijendekker