Bisschoppen Italië willen 'Onze Vader' wijzigen

ROME, 22 JAN. De Italianen moeten misschien opnieuw leren bidden. De bisschoppenconferentie overweegt drie regels in het Onze Vader te veranderen op basis van een nieuwe, nauwkeuriger vertaling van het Nieuwe Testament. De belangrijkste verandering is in de zin 'En leid ons niet in bekoring' - in het Italiaans wordt tentazione gebruikt, dat letterlijk 'verleiding' betekent. Het bezwaar tegen deze tekst was dat de indruk kan ontstaan dat God de mens in verleiding zou willen brengen. In de nieuwe vertaling staat 'Laat ons niet in de steek tegenover de bekoring'. De fouten in het bestaande Padre Nostro, dat al twee eeuwen lang dezelfde tekst heeft, komen doordat die tekst is vertaald uit het latijn in plaats van uit het Grieks. Een definitief besluit over een eventuele wijziging van de tekst wordt pas in de loop van volgend jaar verwacht. In de Italiaanse zin 'Zoals wij aan onze schuldenaars hun schulden vergeven' moet de onvoltooide tegenwoordige tijd worden veranderd in de voltooide tegenwoordige tijd, zodat er 'hebben vergeven' zou komen te staan. De tweede zin van het gebed luidt nu 'Uw naam worde geheiligd'. Juister is volgens de vertalers 'Uw heilige naam zij geprezen.'