Beurs Beirut begint nieuw leven

Vandaag heeft de effectenbeurs van Beirut zijn deuren heropend om de op 18 augustus 1983 wegens oorlogsgeweld stilgelegde officiële handel te hervatten.

De 'Bourse de Beyrouth' zetelt op de vierde verdieping van een gebouw in Hamra Street. De uit 1920 daterende beurs is een van de oudste effectenmarkten in het Midden-Oosten. Met tweeënveertig verschillende genoteerde aandelen was het destijds een van de belangrijkste financiële centra in de regio. Hoewel de beurs ruim 12 jaar dicht is geweest verdween de effectenhandel niet van het toneel. Voormalige beursleden hebben steeds in West-Beirut een onofficiële handel in Libanese aandelen in stand gehouden (thans 43 fondsen).

Met het oog op een profijtelijke toekomst in de wederopbouw van Libanon en Beirut in het bijzonder werd de afgelopen jaren vooral in aandelen van cementbedrijven gehandeld. Van de drie fondsen waarmee de officiële handel vandaag begint bestaan er twee uit cementproducenten: Société des Ciments Libanais en Société Libanais des Ciments Blancs. De derde is de fabrikant van buizen en leidingen Eternit.

De kapitalisatie van deze drie komt omgerekend uit op ongeveer 825 miljoen gulden. Vooralsnog hebben vijf Libanese effectenmakelaars een vergunning ontvangen om beurszaken af te handelen. Hierover zijn hun verwachtingen niet hooggespannen omdat de hoge rentestand in Libanon, waar op twee-maands door de centrale bank uitgegeven staatspapier in Libenese ponden 16 procent en op twaalf-maands staatspapier 18 procent rendement wordt genoten - terwijl het Libanese pond de afgelopen maanden ten opzichte van de dollar een koerswinst boekte van 3 procent - , lokale beleggers ervan zal weerhouden over te stappen naar de ongewisse aandelenmarkt. Ook van buitenlandse beleggers wordt daarom weinig interesse verwacht voor de aandelensector totdat de aantrekkelijkheid daarvan zich scherper aftekent.