Apartheid in Kamer valt zeer verkeerd

Oude sentimenten herleven in de Tweede Kamer nu de renovatie van de 'oudbouw' vrijwel is voltooid. Nog een paar weken en dan zal de vertrouwde vergaderzaal, bekend van zijn intieme hoekjes en politieke strijd, worden heropend. Niet voor de vergaderingen van de Tweede Kamer zelf; een laatste reddingsactie van enkele Kamerleden om dat te bereiken haalde het indertijd niet. De ooit als balzaal in gebruik zijnde ruimte wordt bestemd voor speciale bijeenkomsten.

Nu al wordt in de gangen geschamperd dat Kamervoorzitter Wim Deetman er zijn volgende feestje wel zal houden. Want als het om feesten gaat, heeft Deetman het bij het personeel van de Tweede Kamer en ook bij veel van zijn mede-Kamerleden goed verbruid. Bron van alle ergernis is het exclusieve nieuwjaarspartijtje dat de Kamervoorzitter vorige week dinsdag, de eerste dag dat de Tweede Kamer na het kerstreces weer bijeenkwam, in het eigen ledenrestaurant organiseerde voor Kamerleden en bewindslieden. Op hetzelfde moment was in de onder het restaurant gelegen grote hal van de Tweede Kamer een nieuwjaarsfeest aan de gang van het Kamerpersoneel en de medewerkers van de fracties.

Het was een vorm van apartheidspolitiek die ook bij de meeste Tweede-Kamerleden verkeerd viel. Zij lieten het feest van Deetman dan ook voor wat het was en daalden af naar het toch al veel leukere feest van het personeel. Om half zeven, een uur na het begin, werden er op de bijeenkomst van Deetman nog maar twintig Kamerleden gesignaleerd. Een uur later was dat aantal geslonken tot twee. Zelfs Deetman werd nog even onder het gewone volk waargenomen, maar volgens kwade tongen betrof het hier een ultieme poging van de Kamervoorzitter om mensen voor zijn eigen feest te ronselen.

Een vergeefse actie. De overwinning van het Kamerpersoneel op Deetman was compleet toen de toastjes met zalm en garnaal van het feest voor de intimi naar beneden werden gehaald en tussen de gehaktballen gezet. Wat resteerde was de schuldvraag, want politici blijven nu eenmaal onder alle omstandigheden politici. De 'kwestie' is afgelopen donderdag in het presidium van de Tweede Kamer, het college van voorzitters en ondervoorzitters aan de orde gesteld. De conclusie was dat er opnieuw naar de vorm van het nieuwjaarsfeest zal worden gekeken. De bewoners van het Binnenhof die eufemismen als geen ander kennen, weten wat dit betekent: volgend jaar zal het op deze manier in elk geval niet meer gebeuren.

    • Mark Kranenburg