Agenda

De Tweede Kamer vergadert woensdag en donderdag over de vorming van de stadsprovincie Rotterdam. De Eerste Kamer behandelt de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.