Zojuist verschenen

M.PH. BOSSENBROEK en M.E.H.N. MOUT, C. MUSTERD (red.): Historici in de politiek

235 blz., Centrum voor Moderne Geschiedenis, RU Leiden, ƒ 29,95

Tien historici worden in deze bundel behandeld. George Bancroft, Henry Cabot Lodge, Pavel Nikolaevic Miljukov, Theodor Mommsen, Eduard Bernstein, Thomas Stamford Raffles, Gabriël Hanotaux, Frantisek Palacky, Johan Rudolph Thorbecke en Willem Johannes Leyds. Het samenbindende element: alle tien hebben zij een al of niet geslaagde rol gespeeld op het staatkundige toneel.