Zojuist verschenen

ARNOLD VAN DEN HOOFF: De schok der biologie. Essays over de plaats van de moderne biologie in ons mensbeeld

223 blz., SUN, ƒ 29,50

Opstellen en overpeinzingen van emeritus hoogleraar in de weefselleer inzake embryonale vormgeving, protoplasma's, kanker, placebo's, in-vitro-bevruchting, het raadsel van de veroudering, maar vooral het grote gewicht dat de natuurlijke historie in het tegenwoordige wereldbeeld heeft.