Zojuist verschenen

R.S. ZWART: 'Gods wil in Nederland'. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980)

325 blz., Kok, ƒ 49,90

Boekuitgave van dissertatie door jonge Nijmeegse historicus over de lange ideologische voorgeschiedenis die de confessionele partijen voerde naar het afzweren van de neothomistische en neocalvinistische levensleer, de christen-democratische eenwording in het CDA en een geheel nieuwe kijk op de verhouding tussen geloof en politiek.