Wereldtentoonstelling

Met verbazing las ik dat de directie van het Nationaal Instituut voor Kern-en Hoge Energie Fysica (NIKHEF) een werknemer anderhalf jaar heeft vrijgesteld om zich aan de 'Internet 1996 Wereldtentoonstelling' te wijden (NRC Handelsblad, 15 januari).

Dit is net zo vreemd als wanneer de Raad voor de Kinderbescherming een van haar werknemers vrijstelt voor het runnen van een dierenasiel of het bestuur van het Wilhelminafonds een arts in staat stelt zijn boek over Romeinse munten nu eindelijk eens uit te geven.

De enige conclusie die m.i. getrokken kan worden is dat het HIKHEF meer subsidie ontvangt dan er zinvol aan kernfysisch onderzoek uitgegeven kan worden. Iets voor de Rekenkamer?

    • S.D. Swierstra