Wereldraad van Kerken

NRC Handelsblad van 6 januari meldt dat het Iraanse regime zijn respectabiliteit wil vergroten door zich als religieus tolerant te presenteren.

De Wereldraad van Kerken - waar tot mijn diepe schaamte mijn eigen Nederlands Hervormde Kerk bij is aangesloten - is wel dom genoeg om aan deze beschamende vertoning mee te werken. Het regime wil de islamitische regel voor de beperkte godsdienstvrijheid voor christenen en joden nog wel toepassen. De vervolging van de bahái-gelovigen, van evangelische christenen - daar trekt de Wereldraad zich niets van aan. Wie de islam voor een andere godsdienst wil inruilen, mag dat niet. Maar daar heeft de Wereldraad geen probleem mee. Wie geen enkele godsdienst wil aanhangen - hem wordt het leven onmogelijk gemaakt. Maar de Wereldraad is er toch niet voor atheïsten? Andere schendingen van de mensenrechten - wat kan het de Wereldraad schelen? Onderdrukking van de vrouwen - dat is de Wereldraad een zorg. Kortom, de Wereldraad gaat met deze moslims praten, over 'godsdienst en de contemporaine wereld'. Is het dan raar dat meer en meer mensen in deze contemporaine wereld het met de godsdienst voor gezien houden? Misschien moet dat de Wereldraad toch te denken geven.

    • Dr. J.A. Schulp