Vergoeding kuur met capsules bij aids bepleit

AMSTERDAM, 20 JAN. De behandelaren van aidspatiënten hebben minister Borst (volksgezondheid) een brandbrief geschreven waarin zij pleiten voor de vergoeding van het geneesmiddel Cymevene in capsules.

Het middel kon tot nu toe alleen via een dagelijks, twee uur durend infuus worden toegediend. Die behandeling wordt wel vergoed. Ongeveer vijftien tot twintig procent van de rond 4.000 aidspatiënten in Nederland komen in aanmerking voor deze stof.

Hoewel de totale kosten verbonden aan een infuusbehandeling - door ziekenhuisopname of thuiszorg - vele malen hoger zijn dan een kuur met capsules, wil het ministerie niet toestemmen in vergoeding, omdat de capsules per saldo 'een fractie duurder' zijn. Behandeling met capsules kost 740 gulden per 84 stuks. Een vergelijkbare kuur met infuusvloeistof komt op 608 gulden. Woordvoerder professor dr. S.A. Danner van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam karakteriseert de situatie als 'buitengewoon ongelukkig'.

Cymevene, dat onder de stofnaam ganciclovir bekend staat, wordt gegeven aan aidspatiënten met een infectie door het zogeheten cytomegalovirus. Door die infectie wordt het oog aangetast en in veel minder gevallen brengt het virus longontsteking teweeg. Wordt die infectie niet adequaat bestreden, dan moet een hoog percentage patiënten dat met blindheid bekopen. Om die infectie te bestrijden krijgen ze per infuus ganciclovir.

Als die ooginfectie succesvol is behandeld, zitten deze patiënten wel vast aan een levenslange onderhoudstherapie. Zij moeten het medicijn dus dagelijks toegediend krijgen om een nieuwe dreigende infectie te onderdrukken. “Dat gaat tot dusver gepaard met grote logistieke problemen”, aldus Danner, “want deze patiënten moeten dagelijks naar het ziekenhuis komen of er moet een verpleegkundige naar de patiënt thuis. De kosten daarvan zijn hoog. Daarnaast is er bij het werken met een infuus altijd kans op andere infecties, hetgeen ook weer hoge medische kosten tot gevolg heeft.”

Volgens professor Danner vormen de capsules “een geweldige verbetering van de kwaliteit van het leven”. “Voortaan kan de patiënt volstaan met drie maal per dag een paar capsules in te nemen. Dat is eindeloos veel beter dan de bestaande situatie, niet alleen voor het comfort van de patiënt, maar vooral ook met het oog op de kosten. Wij schatten dat de kosten die gepaard gaan met de toediening per infuus zo'n zeventig tot tachtig procent hoger liggen. Dat nog afgezien van allerlei mogelijke bacteriële infecties. Bovendien treden vormen van bloedarmoede op als gevolg van het infuus, die het noodzakelijk maken de patiënt zeer dure groeifactoren toe te dienen. Sinds de introductie van de capsules is het infuus absoluut tweede keus”, aldus Danner.

Woordvoerder drs. J.P. Heeres van fabrikant Roche zegt dat de prijs voor Nederland een gemiddelde is van alle landen in Europa. “Dat is precies wat minister Borst beoogt met haar Prijzenwet. Dat maakt het besluit van het ministerie er des te onbegrijpelijker op.”

    • Bram Pols