Stadsprovincie

ROTTERDAM, 20 JAN. De Tweede Kamer moet de uitslag van het referendum in Rotterdam respecteren als volgende week het besluit valt over de stadsprovincie. Dat schrijft het Rotterdamse college van B en W in een brief aan de Kamer. Het college beroept zich op artikel 5 van het Europese Handvest. Daarin staat dat wijzigingen in gebiedsgrenzen alleen mogelijk zijn na raadpleging van de bevolking met een referendum waar dit wettelijk is toegestaan. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) liet Rotterdam vorige maand weten een verbod te overwegen op het uitschrijven van lokale referenda over onderwerpen waar Den Haag over beslist.