Schmitz voert CDA- motie asielzoekers uit

DEN HAAG, 20 JAN. Staatssecretaris Schmitz van justitie is bereid een door de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA'er De Hoop Scheffer over het asielbeleid uit te voeren. Zij heeft dit het parlement gisteren laten weten. In de laatste vergadernacht voor de kerstvakantie steunde een kamermeerderheid tegen de verwachting in een CDA-motie, die Schmitz letterlijk vroeg voorstellen te doen voor het zogeheten driejarenbeleid.

Asielvragers krijgen nu min of meer automatisch een verblijfsvergunning als zij drie jaar vruchteloos op uitsluitsel hebben moeten wachten. Zij kunnen dan niet meer worden teruggestuurd.

De Kamer wil die termijn naar vijf jaar verlengen omdat vreemdelingen dan langer de tijd hebben om in Nederland in te burgeren. De achterliggende gedachte is dat de regering meer tijd heeft om voormalige Joegoslaven “in de wacht” naar hun land terug te sturen, nu de oorlogshandelingen voorbij lijken.

De staatssecretaris zal de volksvertegenwoordiging voor de zomervakantie voorstellen doen over de driejarentermijn. Die vormen een onderdeel van een bredere discussie over verblijfsstatussen.

Schmitz bewoog in december hemel en aarde om de volksvertegenwoordiging van de CDA-motie af te houden. Maar De Hoop Scheffer kreeg de VVD, twee van de vier ouderenpartijen, de kleine protestants-christelijke fracties en de CD achter zich. Voldoende voor een meerderheid.

Het CDA was gisteren verheugd over de positieve opstelling van Schmitz. Maar de Hoop Scheffer liet er geen misverstand over bestaan dat de maximale wachttermijn van vreemdelingen van drie naar vijf jaar moet. Ook regeringsfractie VVD liet vrijdag weten dat “in verband met Bosnië een termijn van vijf jaar wel de opzet blijft.” (ANP)