Ramsj

JONATHAN GLOVER: Causing death and saving lives

Paperback, Penguin 1990, van ƒ 23,80 voor ƒ 9,90. De Boekenmarkt Den Haag.

Een boek dat oorspronkelijk verscheen in 1977, maar nog nauwelijks aan actualiteit heeft ingeboet. Het is een zorgvuldig geschreven studie over de ethiek van leven en dood en de vele onderwerpen die daarmee samenhangen: abortus, euthanasie, zelfmoord, de doodstraf, oorlog en zelfs politieke moordaanslagen. Bijzondere aandacht voor de argumenten van voor- en tegenstanders bij de verschillende kwesties.

    • Henk Lagerwaard