Psychiater geschorst na relatie met patiënt

DORDRECHT, 20 JAN. Het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis De Grote Rivieren in Dordrecht heeft gisteren de directeur behandelzaken met onmiddellijke ingang geschorst. Volgens de directie van het ziekenhuis zou de man, die ook als psychiater werkzaam is in het APZ, een te grote emotionele band met een patiënt hebben gehad, waardoor deze zeer ernstig in verwarring is geraakt.

De zaak kwam aan het licht doordat de patiënt psychisch instortte en om hulp vroeg. De patiënt gaf daarbij te kennen expliciet niet meer door de directeur behandeld te willen worden. De nieuwe psychiater sloeg alarm en ontdekte een “ernstig verstoorde behandelrelatie”.

Over de identiteit van de directeur behandelzaken en die van de patiënt wil de directie van APZ de Grote Rivieren geen mededelingen doen. Volgens de voorzitter van de raad van toezicht van het ziekenhuis, D. Essink, stond de geschorste psychiater goed bekend bij zijn collega's. Hij werkte sinds 1987 bij het APZ. “Iedereen is erdoor geschokt. De directeur behandelzaken heeft een voorbeeldfunctie voor alle behandelaars. Maar zijn aanpak heeft daar niets mee te maken”, aldus Essink. Er is een ontslagprocedure in werking gezet.

Volgens Essink is van seksueel misbruik geen sprake. “Wanneer twee mensen een bepaalde relatie hebben, dan zou daar ook enige vorm van erotiek aan te pas kunnen komen. Meer wil ik er niet over zeggen.” De relatie tussen de twee heeft anderhalf jaar geduurd.

De betrokken patiënt en de familie worden op dit moment elders behandeld. De raad van toezicht van het ziekenhuis heeft via de huidige psychiater van de patiënt zijn excuses aangeboden voor de situatie. De raad zegt het voorgevallende te betreuren.

Niet bekend