Nog eens kernfusie

Professor Reijnders (NRC Handelsblad, 11 januari) stelt dat wij in ons stuk over kernfusie (29 december) drie kwesties hebben verwaarloosd. De eerste betreft de vorderingen van het onderzoek. Die zijn naar onze mening indrukwekkend, al is er meer tijd nodig geweest dan ook wij aanvankelijk hebben verwacht. We hebben aangegeven waardoor de vertraging veroorzaakt is: eerst door intrinsieke problemen, nu vooral door politieke factoren.

We zijn niet ingegaan op het rapport waaraan Natuur en Milieu zijn kennis omtrent die vorderingen ontleent omdat we, zacht gezegd, teleurgesteld waren door de relevantie en de kwaliteit van dat rapport.

Ook signaleert Reijnders dat een milieusparende energietoekomst gigantische investeringen vraagt. Naar onze mening trekt hij daaruit de verkeerde conclusie. De bekende bezwaren tegen fusie: het duurt zo lang, het wordt zo duur en er zijn nog zoveel vragen, gelden namelijk evenzeer tegen de alternatieve energiescenario's. Wij pleiten daarom voor een twee-sporenbeleid, waarin naast de door Natuur en Milieu terecht bepleite bezuinigingen en alternatieve bronnen, ook kernfusie wordt onderzocht en ontwikkeld.

In eerste instantie betwistte Natuur en Milieu het kernfusieonderzoek zijn bescheiden plaatsje op de Nederlandse en Europese research-budgetten. Nu moet de toegang tot de kapitaalmarkt in de tweede helft van de volgende eeuw al bij voorbaat geblokkeerd worden. Men moet zich werkelijk afvragen wat Natuur en Milieu bezielt.

In Nederland komt een vijfde van het verbruik van fossiele brandstoffen voor rekening van elektrische centrales. Als we in de huishouding en bij in aanmerking komende industriële processen omschakelen op elektriciteit, zou met fusie zeker een derde en op de duur waarschijnlijk nog meer van de CO2-emissie vermeden kunnen worden. Dat kan als we over een energiebron beschikken die aan alle eisen van veiligheid, milieu en beschikbaarheid van grondstoffen voldoet.

Laat daarom de mogelijkheden van kernfusie verder onderzocht worden, ook al kunnen over de uitkomst nog geen beloftes worden gedaan.

    • C.M. Braams
    • F.C. Schüller
    • Fom-Instituut voor Plasmafysica