Jaartaal (2)

In de interessante lijst neologismen uit 1995 (Z 6 jan.) treft men onder 'ecolint' het woord 'natuurdier'. Voor mij alweer de eerste nieuwe woordverbinding in 1996. Ontstaan als tegenstelling tot ondier, voor het politieke dier dat mens heet? Of eerder naar analogie van natuurijs? In dat geval zou men in de Jaartaal voor 1996 ook het debuut van 'consumptiedier' mogen verwachten.

    • G. van Suchtelen