Indonesisch leger stelt ultimatum aan Papua's

JAYAPURA, 20 JAN. Een hoge Indonesische officier heeft gisteravond een ultimatum gesteld aan de Papua-militanten die in het centrale bergland van Iran Jaya vijftien gijzelaars vasthouden. Generaal-majoor Dunidja D., comamndant van het militaire district Irian Jaya en de Molukken, zei dat indien de ontvoerders vóór het verstrijken van het weekeinde hun gevangenen niet vrijlaten, “harde maatregelen zullen worden getroffen”.

De strijdgroep van de Organisatie Vrij Papua (OPM) houdt zich met haar gijzelaars op in de nabijheid van het inmiddels verlaten gehucht Mapnduma, in het noordoosten van het natuurreservaat Lorentz. Volgens een militaire bron zijn “430 man gevechtstroepen” overgevlogen naar Yigi, een dorp even buiten het Lorentzpark, ongeveer 25 kilometer ten oosten van Mapnduma. Yigi beschikt evenals Mapnduma over een landingsstrip van de zending. Westerse militaire waarnemers betwijfelen overigens of het leger in dit ruige bergland veel kan uitrichten tegen de naar schatting 10 tot 15 OPM-ontvoerders, die vertrouwd zijn met het terrein. Bovendien lijkt de legertop verdeeld.

In Wamena, een stadje in de oostelijker gelegen Baliemvallei, buigen Indonesische generaals en Europese militaire attachés zich vandaag over een antwoord op het jongste voorstel van de OPM-groep. Gisteren brachten twee zendingswerkers in hun rol van bemiddelaars een kort bezoek aan Mapnduma. kk OPM-woordvoerder Daniel Kogoya opperde toen om de gijzelaars over te dragen in een bepaalde ceremonie. Die lijkt niet voor alle generaals aanvaardbaar.

Overigens heeft de afwikkeling van de gijzelingszaak in legerkringen een andere, geheime codenaam gekregen: “Operatie Menselijkheid”, een geheel nieuwe technische term. Brigadier-generaal Prabowo Subianto, commandant van het corps Speciale troepen, die van president Soeharto, zijn schoonvader, de leiding heeft gekregen over de operatie, zei gisteren “eindelijk een lichtpuntje” te zien. Hij acht een oplossing “zonder dat een kogel wordt afgevuurd” nog steeds mogelijk. Volgens de Amerikaan Paul Burkhart, een van de twee bemiddelaars die gisteren ter plaatse waren, maken alle gijzelaars het goed en is er voldoende voedsel.