Huisartsen bezorgd over plaatsgebrek

AMSTERDAM, 20 JAN. Een groep Amsterdamse huisartsen heeft een brandbrief geschreven aan de inspectie voor de gezondheidszorg en de gemeente Amsterdam over het tekort aan ziekenhuisplaatsen in de hoofdstad. Het kost de artsen regelmatig grote moeite om patiënten in acute nood in een ziekenhuis geplaatst te krijgen. Huisartsen moeten soms urenlang leuren voor een plaats. Een aantal patiënten moest uitwijken naar instellingen in de wijde omgeving, zelfs in Utrecht en Beverwijk. Het gaat om patiënten met een hartinfarct, beroerte, longontsteking of een gebroken heup. De Amsterdamse Huisartsenvereniging steunt de actie en pleit voor de instelling van een centraal meldpunt voor de aanmelding. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is op de hoogte van de situatie in de hoofdstad. Een woordvoerder zegt dergelijke geluiden ook uit andere steden te horen, maar het probleem is acuut geworden in Amsterdam.