Geen steun provinciaal politiekorps

DEN HAAG, 20 JAN. Als de huidige Nederlandse politieregio's worden omgevormd tot provinciale korpsen zal dat volgens de burgemeesters Opstelten van Utrecht en d'Hondt van Nijmegen tot “chaos” leiden. Opstelten is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zijn collega d'Hondt is voorzitter van het overkoepelende beraad van korpsbeheerders. Het idee voor de oprichting van provinciale politiekorpsen werd dinsdag in de Eerste Kamer geopperd door minister Dijkstal van binnenlandse zaken.

In de ogen van burgemeester Opstelten hebben de provincies geen enkele taak op het terrein van de politie. Volgens d'Hondt speelt “tachtig procent van de onveiligheid” zich af in gemeenten. “Dus daar hoort het beleid thuis”, aldus d'Hondt. Als de commissaris van de koningin straks korpsbeheerder wordt van de provinciale politie, en derhalve verantwoordelijkheid moet afleggen bij Provinciale Staten, ontstaat er een extra 'bestuurslaag' tussen het ministerie van binnenlandse zaken en de gemeenten, zo vinden beide burgemeesters.

De politie is tussen 1989 en 1994 al gereorganiseerd. De 148 gemeentelijke korpsen en de rijkspolitie moesten toen plaatsmaken voor 25 politieregio's en een korps voor de landelijke diensten.