Geen akkkoord over verbod gebruik mijnen

GENÈVE, 20 JAN. Een VN-conferentie over het terugdringen van de produktie en het gebruik van mijnen die specifiek tegen mensen zijn gericht, is gisteren afgesloten zonder resultaat. Volgens diplomaten kon er geen overeenstemming worden bereikt wegens verzet van vooral China.

China wil niet meewerken aan beperkingen op mijnen omdat het deze wapens nodig zou hebben om de grenzen te kunnen bewaken. Bovendien vindt Peking dat het de plicht heeft de mijnen te leveren aan landen die deze wapens niet zelf kunnen produceren.

Canada heeft vorige week vrijdag aangegeven de produktie en het gebruik van mijnen tegen personen geheel stop te zetten. Zwitserland deed maandag hetzelfde. Het aantal landen dat zich heeft uitgesproken voor een totaal verbod bedraagt nu 23.

Op de conferentie, die een week duurde, hebben 43 staten overleg gevoerd over technische maatregelen die het aantal burgerslachtoffers als gevolg van 'vergeten' mijnen moeten terugdringen. Nu nog vallen, volgens hulporganisaties, jaarlijks meer dan 25.000 slachtoffers als gevolg van mijnen die zijn achtergebleven na gewapende conflicten.

De voorzitter van de conferentie, Johann Molander, heeft gisteren gezegd een compromisvoorstel in te dienen bij de delegaties aan de vervolgconferentie in april. Dit voorstel behelst maatregelen die de werkzame tijd van een mijn moeten inperken en die het gemakkelijker moeten maken ze op te sporen. Diplomaten hebben al aangegeven dat ook dit compromis weinig kans van slagen heeft in april.

Een woordvoerder van een coalitie van hulporganisaties die een totaal verbod op mijnen nastreeft (waaronder de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en het Internationale Rode Kruis) heeft gezegd dat het compromisvoorstel “een oefening in futiliteit” is. Volgens de coalitie verminderen de maatregelen in het voorstel het gebruik van mijnen niet, maar leidt het juist tot een verhoging daarvan.

Hulporganisaties schatten dat er meer dan 110 miljoen 'vergeten' mijnen in 65 landen verspreid liggen. Eenzelfde aantal zou als nationale voorraden zijn opgeslagen. Per maand zouden meer dan tweeduizend mensen overlijden of verminkt raken door een mijn.

In landen als Cambodja, Mozambique en Bosnië, waar lange tijd conflicten zijn uitgevochten, vallen veel slachtoffers onder boeren. Na afloop van het conflict keren zij terug naar hun landbouwgrond zonder te weten dat daar mijnen zijn geplaatst. (AP, AFP, Reuter)