Cruise control

Naar aanleiding van reacties van dr. A. Selig en ir. R. Krijtenberg over door minister De Boer geuite voornemens van invoering van cruise control op auto's het volgende. Krijtenberg meent dat cruise control in het Nederlandse verkeer inderdaad zal leiden tot onder andere meer veiligheid (in tegenstelling tot Selig) minder luchtverontreiniging en energiebesparing.

Naar mijn mening is dit een illusie omdat cruise control wel tot die besparingen kan leiden, maar alleen indien langere afstanden in een rustig verkeersbeeld afgelegd kunnen worden. Het lijkt mij uitermate twijfelachtig of deze situatie in het Nederlandse wegverkeer in redelijke mate aanwezig is.

Cruise control kan tot een rustiger verkeersbeeld leiden? Jazeker, als die dingen allemaal precies gelijk afgesteld zouden staan. Met individueel ingestelde snelheden zal daar geen sprake van zijn. Er zou daartoe een centrale regeling van het verkeersgedrag moeten zijn, waartoe een cruise control, als nu vooral op Amerikaanse auto's te vinden, niet in staat is.

In feite bepaalt de verkeerssituatie of cruise control te gebruiken is. Ik heb dat zelf bij het rijden in bijvoorbeeld Californië ervaren. In de Los Angeles-San Diego-regio is er geen sprake van gebruik van de cruise control. Wend je de steven naar bijvoorbeeld Arizona en Utah, dan is het een kostelijk apparaat.

Concluderend, ik meen dat Selig gelijk heeft. Waar hij vooral het veiligheidsaspect benadrukt, voeg ik daaraan toe dat er ook op de punten luchtverontreiniging en energiegebruik voor Nederland weinig of geen muziek zit in het uitrusten van auto's met cruise control.

    • Ir. L.C. van Beckhoven