Akzo Nobel brengt deel vezeldivisie over naar Polen

ARNHEM, 20 JAN. Akzo Nobel gaat een deel van de vezelactiviteiten naar Polen verplaatsen. Daarbij brengt het bedrijf werkgelegenheid vanuit het Nederlandse Ede en Duitsland naar Polen.

In Ede zullen vooralsnog veertig banen vervallen en in de Duitse vestigingen in Obernburg en Kelsterbach tegen de honderd. De vakbonden houden er rekening mee dat het aantal arbeidsplaatsen dat naar Polen moet worden verplaatst in de toekomst nog zal toenemen. Een bestuurder van de Industrie- en Voedingsbond CNV voorziet dat in Ede nog enkele honderden werknemers hun baan zullen verliezen.

De overheveling van arbeidsplaatsen naar de Poolse stad Gorzow (150 kilometer ten oosten van Berlijn) betreft de zogenoemde conerij, waar viscose bewerkt wordt. Viscose is een vezel van cellulose, afkomstig uit hout van naaldbomen. Bij de nabewerkingen van viscose zijn volgens de CNV in Ede in totaal 300 tot 400 werknemers betrokken. De verplaatsing van de conerij begint medio dit jaar. Akzo Nobel wijst als argument voor de ingreep op de aanmerkelijke resultaatsverbetering die noodzakelijk is om het voortbestaan van de viscose-produktielokaties op langere termijn veilig te stellen. “Daarbij behoren verplaatsing van de nabewerking en de vereenvoudiging van het produktieproces.”

De vezelgroep van Akzo Nobel zorgt voor ongeveer 16 procent van de concernomzet en is sinds enige tijd weer winstgevend. In het derde kwartaal van 1995 boekte de afdeling een resultaat van 28 miljoen gulden in vergelijking met één miljoen in de overeenkomstige periode van 1994. In het derde kwartaal van 1993 werd nog een verlies geboekt van 32 miljoen.

De eerste twee kwartalen van 1995 leverden winstbedragen op van respectievelijk 44 en 53 miljoen. De groep heeft nu echter opnieuw te maken met stijgende grondstofprijzen, de rendementen in de vezelactiviteiten zijn relatief laag.

In december vorig jaar kondigde Akzo Nobel bij haar vezelactiviteiten in Arnhem al een verlies van 350 arbeidsplaatsen aan. Daarbij ging het om rayonbandgaren. Deze reorganisatie start in de loop van 1996.

Voor textiele nabewerking die in Duitsland en Nederland gehandhaafd blijft kan Akzo Nobel op verschillende wijzen de kosten drukken. De eerste is vereenvoudiging van het produktieproces, dat wil zeggen het integreren van onderdelen daarvan. Het concern onderzoekt een dergelijke procesvereenvoudiging, het zogenoemde 'droogtwijnen'. De andere manier is een verdere verplaatsing van de nabewerking naar lage-lonenlanden. De bonden hebben furieus op de maatregel gereageerd, omdat zij het bericht zonder vooraankondiging vernamen uit de mond van F. Fröhlich, directeur van Akzo Nobel Vezels, tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst.

Volgende week overleggen de bonden in Ede met de directie van de vezelactiviteiten. Met de directie van Akzo Nobel Nederland volgt op 14 februari een gesprek, waarbij ook Akzo-topman C. van Lede aanwezig zal zijn. (ANP)