Wijers: verkeerd bestede heffing terugbetalen

DEN HAAG, 19 JAN. Energiebedrijven die de milieutoeslag op de gas- en elektriciteitsrekening verkeerd hebben besteed, moeten deze uitgaven alsnog voor eigen rekening nemen.

Dit heeft minister Wijers (economische vragen) laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van Tweede-Kamerleden van PvdA en VVD.

Het gaat om de zogenoemde Milieu-Actieplantoeslag (MAP), een heffing die burgers over hun gas- en elektriciteitsrekening moeten betalen. Volgens een artikel in NRC Handelsblad van 29 november zouden deze bedrijven het geld besteden aan projecten die daarvoor niet in aanmerking horen te komen, zoals een elektriciteitscentrale met warmte/krachtkoppeling voor tuinders in Noord-Holland.

Wijers ziet daarin aanleiding opnieuw bij EnergieNed, de overkoepelende organisatie van energiedistributiebedrijven, aan de bel te trekken. Wijers vindt dat de energiebedrijven voor een betere verslaggeving moeten zorgen over de uitgaven die ze van de MAP-gelden doen. De minister wijst erop dat deze gelden volgens hem alleen mogen worden besteed aan energiebesparende activiteiten en duurzame energie.

Bij controle door de accountant van de jaarstukken van de energiebedrijven zal blijken, aldus Wijers, welke uitgaven niet uit de MAP-toeslag hadden mogen worden gefinancierd. “Deze komen dan vervolgens voor rekening van de normale bedrijfsvoering.” Op dit moment ziet hij geen reden voor nadere sancties.

Wijers wijst op de afspraken dat zijn ministerie via een jaarlijkse rapportage inzicht hoort te krijgen over de besteding van de MAP-gelden. “De jaarrekening ondergaat verder de normale accountantscontrole waarbij de rechtmatigheid van de uitgaven worden getoetst.” De Wet energiedistributie vormt volgens de minister de wettelijke basis voor de MAP.

De minister spreekt tegen dat de MAP-gelden niet mogen worden gebruikt voor energie-activiteiten die op zichzelf al rendabel zijn. Hij wijst erop dat een groot aantal projecten en maatregelen die met MAP-gelden worden betaald wel rendabel zijn, maar door de energiegebruikers toch niet worden benut. Bijvoorbeeld omdat de periode waarin de investering kan worden terugverdiend, te lang is of omdat er onvoldoende juiste informatie beschikbaar is. Als bekend voorbeeld noemt Wijers de isolatie-subsidieregeling. “Om de gebruiker over de streep te trekken zijn daarom stimuleringspremies ingesteld”, aldus de minister.

Ook worden er onrendabele activiteiten gesubsidieerd met MAP-gelden, zegt Wijers. De warmte/krachtkoppeling voor de Noordhollandse tuinders en de zorgsector is daarvan een voorbeeld. Het gaat volgens Wijers om zeer kleine eenheden. Daaraan wordt subsidie besteed, omdat de warmte-krachtkoppeling voor minder uitstoot van kooldioxide (CO) zorgt.