'Waanzin om de tent juist nu te sluiten'

DEN HAAG, 19 JAN. Met een van bitterheid en kou vertrokken mond zegt de Fokker-demonstrant dat het met de vliegtuigbouw in Nederland niet zomaar na 75 jaar gedaan kan zijn. Zeker niet nu Fokker 'slank en flexibel' is en het personeel zoveel offers heeft gebracht.

Tussen de 5000 en 7000 personeelsleden van Fokker die zich vanochtend op het Haagse Malieveld hadden verzameld voor een demonstratieve optocht naar het ministerie van economische zaken, moesten de aandacht van de politiek delen met honderd Papua's en een groep van 150 Limburgers die een actie voerden voor Airport Maastricht. Alle vestigingen van de vliegtuigbouwer waren dicht vanochtend. Honderd bussen waren naar Den Haag gekomen in een ultieme poging om de onderneming - met steun van de overheid - te redden van de ondergang. De grootste teleurstelling voor het personeel betreft de offers sinds 1991, die niet genoeg zijn gebleken. Vijf jaar geleden gingen er duizend mensen uit. Van winstdeling was geen sprake meer en een aantal ADV-dagen werd ingeleverd. “Het jaar daarop”, somt een werknemer van de vestiging Schiphol droog op, gingen er weer duizend uit.”

“Maar het eind was nog lang niet in zicht. In '93 gingen er nog eens 2200 uit. We hebben 2,9 procent salaris ingeleverd en nog eens 5200 man kregen werktijdverkorting. De toeslagen voor overwerk en ploegendiensten gingen naar beneden en er was zelfs ontslag voor alle collega's die ouder dan vijftig jaar waren.”

Hij rolt een spandoek uit en vervolgt rustig: “In '94 gingen er maar weer eens 1900 uit. Wie bleef moest nu 4,25 procent salaris inleveren. Korter werken voor 5000 man. Zelfs in de kantine werd de broekriem zichtbaar aangehaald.”

Het leger Fokker-demonstranten wilde Den Haag vanochtend vooral duidelijk maken dat het aan loyaliteit van de werknemers niet kan hebben gelegen. “Vorig jaar hebben we het gepikt dat er nog eens 1800 man uit gingen. We hebben weer 4,25 procent ingeleverd. De reorganisaties bleven aan de gang. Op Ypenburg verdween voor 800 man werk. Het hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost wordt gesloten. Space en Systems is verkocht, de afdeling informatica afgestoten, net als de interieur-unit op Ypenburg.”

Waar volgens hem iedereen aan voorbijgaat is dat de produktie bij Fokker inmiddels dramatisch is verbeterd. De 'doorlooptijd' van een vliegtuig is teruggebracht van 34 naar negen maanden.

“We hebben met z'n allen waanzinnig geïnvesteerd in Fokker. Het heeft veel geld en veel leed gekost. Het zou nu toch krankzinnig zijn om de tent te sluiten?”

    • Bram Pols