Sluipschutters gevaar voor hele Ifor-operatie

Als mijnen het dodelijkste gevaar vormen voor de individuele IFOR-soldaten, dan zijn sluipschutters en hinderlagen dat voor de gehele operatie Joint Endeavour. Slapende explosieven als overblijfsel van een voorbije strijd zijn door de publieke opinie nog wel te tolereren, actieve en gewelddadige tegenwerking is dat niet. Niets was zo fnuikend voor de Amerikaanse steun aan Restore Hope, de humanitaire hulpverlening aan het in anarchie gestorte Somalië, als de televisiebeelden van ontklede doodgeschoten GI's. Daarom hebben de landen die bijdragen aan IFOR alles in het werk gesteld om sabotage-acties van groepen die zich niets aantrekken van het vredesakkoord - de rogue elements, zoals ze in de stukken heten - in de kiem te smoren.

In de eerste plaats gebeurt dit door alle partijen te laten zien dat iedereen gebaat is bij een ongestoorde wederopbouw; een klassiek offensief om de hearts and minds van de lokale bevolking te veroveren. De financiering van de wederopbouw is dan ook al in een vergevorderd stadium. En ook aan het teniet doen van het diepgravende wederzijdse wantrouwen wordt gewerkt.

De IFOR-troepen zèlf hebben hier overigens weinig mee te maken. De VN moeten toezien op het onderhouden en de repatriëring van de bijna drie miljoen vluchtelingen, de Europese Veiligheidsorganisatie heeft de supervisie over de ontwapening van de partijen en de EU heeft het herstel van de civiele infrastructuur op zich genomen. Daarnaast zijn er nog zo'n vijftig onafhankelijke hulporganisaties actief in het IFOR-mandaatgebied.

Mochten daarentegen ondanks dit charme-offensief toch 'balsturige elementen' het idee krijgen om de IFOR-troepen onder vuur te nemen, dan zijn deze daar goed op voorbereid. Om de intenties van dwarse groeperingen aan de weet te komen, heeft de Amerikaanse inlichtingendienst CIA volgens minister van defensie William Perry een onevenredig groot deel van haar spionage-activiteiten aan Bosnië gewijd.

Volgens het blad Jane's Defence Weekly zijn twee zogeheten National Intelligence Support Teams in het IFOR-gebied neergestreken, die het contact moeten onderhouden tussen de inlichtingendiensten in de VS en de commandanten in Bosnië.

Wanneer de inlichtingendienst eventuele snode plannen zijn ontgaan, moeten verdekt opgestelde waarnemers de reguliere IFOR-troepen beschermen tegen sluipschutters. Gecamoufleerde speciale troepen - Amerikaanse Special Forces, Britse Special Air Service, Franse Spahi - die zijn uitgerust met nachtzichtapparatuur bemannen observatieposten die uitzicht bieden op 'vijandelijk' gebied.

Doordat deze eenheden zelf zijn opgeleid als sluipschutter kunnen ze de bedoelingen van hun potentiële tegenstanders ook makkelijker inschatten en ze desnoods uitschakelen. Ook is er een heel arsenaal van geluidsdetectoren en infraroodsensoren ingevlogen die elk levend wezen in de wijde omtrek van de IFOR-troepen kunnen ontdekken.

Als nu toch iemand de trekker van zijn sluipschuttergeweer of van zijn raketwerper weet over te halen, dan rest nog slechts het kogelvrije vest van de troepen of de bepantsering op de tanks en rupsvoertuigen. In navolging van de partners in de Golfoorlog hebben nu ook de Amerikanen hun voertuigen van extra bepantsering voorzien. Deze zogeheten Enhanced Appliqué Armour Kit is een Israelische uitvinding. Het Israelische leger heeft hiermee in Libanon veel ervaring opgedaan.

    • Menno Steketee