Pas verschenen

Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Uitg. Thomas Rap, 144 blz., ƒ 39,50

Zestig schrijvershandschriften, voornamelijk afkomstig uit de eerste helft van deze eeuw, door samenstellers Sjoerd van Faassen en Salma Chen voorzien van een beknopte toelichting.