Oncologen vragen ruimere beschikbaarheid Taxol

DEN HAAG, 19 JAN. Oncologen in Nederland vinden dat vrouwen met een niet eerder behandelde eierstokkanker in een vergevorderd stadium behandeld moeten kunnen worden met het dure middel Taxol. Ook vrouwen met borstkanker, bij wie een combinatie van andere chemotherapeutische middelen niet blijkt te helpen zouden Taxol moeten krijgen, menen de oncologen.

De specialisten uit de acht academische ziekenhuizen en de twee oncologische klinieken in het land hebben dat minister Borst (Volksgezondheid) op haar verzoek deze week laten weten. Als alle vrouwen met eierstokkanker in een vergevorderd stadium worden behandeld met Taxol gaat het om ruim duizend gevallen per jaar, zo valt af te leiden uit de jongste cijfers van de Nederlandse kankerregistratie (1992). Dat zou - uitgaand van een gemiddelde dosering en een gemiddeld aantal kuren - uitkomen op een totale uitgave van ruim veertien miljoen gulden.

Het aantal patiënten kan wat hoger uitpakken als het middel ook wordt gegeven in de zogeheten tweede lijn, een tweede reeks chemo-behandelingen als blijkt dat de eerste behandeling niet tot voldoende respons heeft geleid.

Als de wens van de oncologen in de academische ziekenhuizen wordt gehonoreerd komen daar nog ruim zeshonderd vrouwen bij, die niet naar wens hebben gereageerd op een eerstelijnsbehandeling tegen borstkanker. Als al deze vrouwen met Taxol worden behandeld komen de totale kosten op jaarbasis neer op twintig- tot vijfentwintig miljoen gulden.

Eerder had de Ziekenfondsraad de uitkomsten van een inventariserend onderzoek aangeboden aan de bewindsvrouw. Daaruit bleek dat er sterke verschillen bestaan tussen het ene en het andere ziekenhuis op het punt van verstrekking van Taxol.

De meeste ziekenhuizen hebben als regel dat met het oog op de kosten vijf vrouwen per jaar mogen worden behandeld, ofwel een maximale uitgave van 50.000 gulden aan Taxol. Het budget van het ziekenhuis waaruit ook geneesmiddelen worden betaald zou geen grotere uitgave toestaan. De Tweede Kamer zou deze week overleg hebben met minister Borst over onder andere deze kwestie, maar de minister heeft een week uitstel gevraagd.

De richtlijnen voor het gebruik van Taxol moeten volgens een woordvoerder van minister Borst in protocollen worden vastgelegd. Het convent van wetenschappelijke verenigingen gaat op verzoek van Borst de protocollen voor het gebruik van Taxol vaststellen.

“Er moet zo snel mogelijk een harde richtlijn komen”, aldus een woordvoerder van minister Borst. “Het probleem met Taxol is dat het zo gigantisch duur is, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je in november eierstokkanker krijgt, je een andere behandeling krijgt dan iemand die dat in het begin van het jaar krijgt.”

    • Koen Greven