Meer Nederlanders op patrouille in Bosnië

DEN HAAG, 19 JAN. Nederland zet een extra team (150 man) van het pantserinfanterie-bataljon in om in Bosnië te patrouilleren. Op verzoek van de Britse commandant zal een derde team in de omgeving van Vitez nagaan of strijdende partijen afzien van vijandelijkheden. Dat heeft een woordvoerder van de legervoorlichtingsdienst bekend gemaakt.

De Nederlandse teams opereren nu in gebieden waar zich zowel Servische als Kroatische als Moslimstrijders ophouden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederland slechts met twee teams van infanteristen en cavaleristen aan patrouilles deelnamen. Het derde team zou in reserve worden gehouden en voor aflossing zorgen. Maar de Britse commandant wil een maximum aan militaire aanwezigheid in de gebieden om zo beter te kunnen toezien op het naleven van terugtrekking van de strijdende partijen. Eind deze maand moet volgens het akkoord van Dayton een strook van vier kilometer bij de voormalige frontlijn ontruimd zijn. Volgens het akkoord moet ook een begin worden gemaakt met het uitwisselen van krijgsgevangenen.

De Britse commandant beschikt nog niet over alle troepen die aan hem waren toegezegd. Daarom heeft hij de Nederlanders opdracht gegeven zich meer over het toegewezen gebied te verspreiden. Hoewel niet alle partijen zich houden aan het vredesakkoord heerst er toch bij de bevelvoerende officieren een zeker optimisme dat troepen zich inderdaad terugtrekken.

Het Nederlandse bataljon heeft nu ook de beschikking over tanks die over de weg vanuit Split zijn aangevoerd. De tanks kunnen ingezet worden bij patrouilles als dat nodig is maar de toestand van de wegen in het aan Nederland toegewezen gebied is erg slecht. Daarom moet zorgvuldig worden afgewogen wanneer de inzet van tanks noodzakelijk is.