Kabinet Major wil voor eind maart visie op EU geven

LONDEN, 19 JAN. Vóór de Europese conferentie over herziening van het Verdrag van Maastricht, die eind maart begint in Turijn, komt de Britse regering met een witboek waarin ze haar algemene uitgangspunten ontvouwt voor de verdere ontwikkeling van de Europese Unie.

Het kabinet heeft dat gisteren besloten op aandringen van premier Major. Het witboek geeft het Lagerhuis de kans om zich vóór het begin van de internationale onderhandelingen uit te spreken over het Europa-beleid van de regering.

De Eurosceptici binnen de Conservatieve partij die wars zijn van verdere Europese integratie, hebben het kabinetsbesluit verwelkomd als een overwinning. Zij willen de manoeuvreerruimte van de regering bij de conferentie zoveel mogelijk beperken. “Het witboek zal een groot deel van de onduidelijkheid wegnemen over het Europa-beleid van de regering”, verklaarde Bill Cash, één van de toonaangevende Eurosceptici.

Maar David Davies, de staatssecretaris voor Europese zaken, ontkende dat het witboek een concessie is aan de Brussel hatende rechtervleugel in zijn partij. Hij zei dat het witboek niet als onderhandelingsdocument kan dienen. “De handen van de regering zullen door het witboek niet worden gebonden. Dat kunnen we natuurlijk nooit toestaan.”

Wel zal het witboek een overzicht geven van de onderwerpen die voor de Britten onbespreekbaar zijn. Daarbij gaat het om elke substantiële uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese parlement en het Europese Hof. Ook voelt de regering er niets voor af te zien van haar veto-recht op een aantal belangrijke beleidsterreinen. Huiverig staat Groot-Brittannië ook tegenover nauwere samenwerking op de gebieden van defensie, immigratie en buitenlandse politiek.

Labours schaduwminister voor buitenlandse zaken, Robin Cook, verklaarde dat Major zijn land geen plaats in Europa kan geven op basis van een compromisdocument. Hij voorspelde dat het witboek niet meer dan de kleinste gemene deler zal zijn van de tegengestelde meningen in de Conservatieve partij.