Hoogleraren tegen nieuwe ziektewet

ROTTERDAM, 19 JAN. Zeventien medische hoogleraren bieden de Eerste Kamer volgende week een brief aan waarin ze aandringen het wetsvoorstel voor de privatisering van de Ziektewet ter heroverweging terug te sturen naar de Tweede Kamer. Ze vrezen dat door de privatisering chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een verhoogd medisch risico moeilijk aan het werk kunnen komen of blijven.

De brief, opgesteld door professoren uit verschillende medische disciplines, is ondertekend door onder anderen emeritus-hoogleraar cardiologie A. Dunning, hoogleraar gezondheidsrecht J. Gevers, hoogleraar huisartsgeneeskunde E. Schadé en hoogleraar integratie geneeskundige zorg voor chronisch zieke patiënten C. Spreeuwenberg. Volgens de hoogleraren zijn de effecten van invoering van de privatisering onvoldoende zorgvuldig doordacht.

Invoering van de wet, die al door de Tweede Kamer is aangenomen, houdt in dat werkgevers een jaar lang het loon van zieke werknemers moeten doorbetalen. Sinds ruim een jaar zijn werkgevers al verplicht om, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, twee of zes weken lang het loon door te betalen.

Volgens de hoogleraren zullen werkgevers bij invoering van de nieuwe wet nog meer dan nu sollicitanten gaan selecteren op gezondheidsrisico's, wat vooral de positie op de arbeidsmarkt van chronisch zieken verzwakt. Ook vrezen de hoogleraren dat werkgevers chronisch zieke werknemers eerder laten afvloeien naar de WAO. Verder zouden werknemers als gevolg van de druk van hun werkgevers kunnen besluiten om ziek door te werken of te vroeg het werk te hervatten.

Ook zet de wet medici onder druk, aldus de brief. “Het is zeker niet ondenkbaar dat financiële belangen van de werkgever of verzekeraar kunnen leiden tot druk op curatief werkzame artsen om liever-gauw-dan-goed te behandelen, om over te gaan tot medisch gezien ongewenste diagnostiek en ingrepen, of om een voorrangsbehandeling te regelen voor werknemers bij wachttijden.”

De hoogleraren schrijven verder te betwijfelen of invoering van de wet echt nodig is, aangezien het ziekteverzuim het afgelopen jaar al flink is gedaald door de verplichting voor werkgevers om twee of zes weken het loon door te betalen. “Wellicht is al een goede balans bereikt tussen een prikkel ter activering van betrokkenen om onnodig ziekteveruzim tegen te gaan en ongewenste neveneffecten van te grote financiële druk op werkgevers.” Bovendien loopt het aantal WAO'ers volgens cijfers van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) sneller terug dan verwacht, namelijk met 22.000 per maand, aldus de brief.

Het is de tweede keer in korte tijd dat hoogleraren geneeskunde zich gezamenlijk tot de politiek wenden. In oktober boden tweehonderd hoogleraren en oud-hoogleraren geneeskunde, verenigd in de Medische Alliantie tegen het Roken, de Tweede Kamer een petitie aan voor een strenge beperking op tabaksreclame.