Fouten bij uitkering wachtgeld onderwijs

DEN HAAG, 19 JAN. Bij het uitkeren van wachtgelden aan werkloos onderwijspersoneel is vorig jaar zoveel fout gegaan dat de Algemene Rekenkamer opnieuw geen goedkeuring dreigt te geven aan een deel van de begroting van het ministerie van Onderwijs. Minister Ritzen vreest dat het afgelopen jaar het toegestane foutenpercentage van 1 procent opnieuw is overschreden, ondanks allerlei maatregelen. De bewindsman zei dat gisteren in de Tweede Kamer.