Drukte crematorium hindert buurtbewoners

BILTHOVEN, 19 JAN. Het Bilthovense crematorium Den en Rust wil meer crematies kunnen verzorgen dan het door de gemeente opgelegde maximum van 1.250 per jaar. De belangstelling voor het centrum is zo groot, dat vorig jaar 1.600 crematies werden uitgevoerd. Voor elke crematie boven de toegestane limiet rekent de gemeente echter een boete van tweeduizend gulden. Het crematorium bepleitte gisteren bij de Raad van State ontheffing van het maximum.

Den en Rust ligt aan de rand van Bilthoven, dichtbij een woonwijk waar veel verzet bestaat tegen de activiteiten van het centrum. In een eerdere procedure bij de Raad van State kreeg Den en Rust toestemming met crematies te beginnen. Om de goede vrede met de buren te bewaren sloot directeur F. Tap met hen een overeenkomst, waarin hij beloofde het aantal crematies tot 1.250 te beperken. Voorwaarde was dat de bewoners geen nieuwe procedures tegen het centrum zouden aanspannen. In de hinderwetvergunning werd ook het aaantal van 1.250 als limiet opgenomen.

Tap acht zich ontheven van de afspraak met de buren, omdat zij toch beroep hebben aangetekend tegen de bouwvergunning. De gemeente wil echter dat het centrum zich uit milieu-oogpunt houdt aan de limiet. Volgens de crematoriumdirecteur is het aantal van 1.250 willekeurig vastgesteld. “Als ik met de buurt 1.500 crematies had afgesproken, was dat de limiet geweest.” Onderzoek heeft uitgewezen dat de rookgassen aan alle normen voldoen, aldus Tap.

De gemeente meent dat het crematorium zonder probleem zich aan de limiet kan houden. “Als de directie haar administratie bijhoudt, kan zij zien wanneer het fatale moment nadert.”

Tap verklaart de grote belangstelling voor zijn crematorium uit de fraaie ligging en de rustige wijze waarop de plechtigheid wordt georganiseerd. “Er zijn crematoria waar de ene stoet de andere opvolgt. Zoiets is uit de tijd. De mensen willen niet meteen de koffiekamer uitgejaagd worden, maar er de tijd voor nemen. We doen nu een crematie per uur en we zouden er jaarlijks wel 2.500 kunnen doen. We dreigen nu het slachtoffer van ons eigen succes te worden.”

De Raad van State doet op 23 januari uitspraak.