Collegeleden houden gunstige wachtgeldregels

UTRECHT, 19 JAN. De leden van de colleges van bestuur van universiteiten hebben na 1 januari hun oude, gunstige rechtspositieregeling behouden. Als zij met wachtgeld gaan, mogen zij met bijbanen hun uitkering aanvullen tot de hoogte van het oude salaris.

Voor al het overige universitaire personeel en de huidige wachtgelders is dat recht sinds 1 januari afgeschaft. Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs bevestigt dat de leden van de colleges van bestuur reeds onder de voormalige staatssecretaris van hoger onderwijs J. Cohen bedongen hebben dat hun wachtgeldregeling onaangetast zou blijven. De leden worden door de minister voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot verlenging. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat, rechtvaardigt een goede wachtgeldregeling, aldus de woordvoerder van het ministerie. Het is ook nodig om de 'big shots uit het bedrijfsleven' te interesseren voor een bestuursfunctie bij de universiteiten. De afspraak met Cohen geldt niet voor de rectores magnifici, omdat zij uit het hooglerarenkorps worden gekozen en na vertrek uit een bestuurscollege weer gewoon hoogleraar worden.

AbvaKabo-bestuurder P. Wiechmann vindt het een merkwaardige en slechte situatie dat nu voor één groep een uitzondering wordt gemaakt. De zwakke rechtspositie van collegeleden is voor hem geen reden voor een uitzondering. “Ik vrees dat steeds meer mensen niet meer die ijzersterke rechtspositie van het verleden hebben. Ze komen in een behoorlijk rechteloze situatie terecht.”

Per 1 januari is de wachtgeldregeling voor het universitaire personeel aangepast aan de situatie in het bedrijfsleven. Wachtgelders met een bijbaan worden voortaan gekort op hun uitkering voor het aantal uren dat ze nog werken. Naar schatting zullen zo'n duizend wachtgelders worden getroffen.

In de taakverdelingsoperatie bij de universiteiten eind jaren tachtig gingen veel medewerkers van vijftig jaar en ouder min of meer vrijwillig met ontslag met de belofte dat ze hun uitkering met een bijbaan mochten aanvullen tot het oude salaris. Die belofte staat echter niet op papier.

Minister Ritzen heeft de universiteiten laten weten dat zij zelf een regeling moeten treffen voor deze gevallen, omdat het de colleges zijn geweest die indertijd de belofte deden. De gezamenlijke vakbonden hebben aangekondigd dat zij binnenkort proefprocessen zullen aanspannen tegen de uitkeringsorganisatie en tegen de universiteiten.

    • Bert Determeijer