Cellen in Antillen zijn 'onmenselijk'

ROTTERDAM, 19 JAN. De 'folteringscommissie' van de Raad van Europa heeft een vernietigend rapport uitgebracht over de toestand in de Koraal Specht-gevangenis en enkele politiebureaus op de Nederlandse Antillen. In een deze week verschenen rapport spreekt de commissie van “onmenselijke omstandigheden” en “verloedering”.

In de Koraal Specht gevangenis op Curaçao, de grootste gevangenis van de Antillen, trof de onderzoekscommissie bij een bezoek in juni 1994 500 gevangenen aan, terwijl de capaciteit van de gevangenis 198 is. In cellen van 22 vierkante meter, bedoeld voor acht gevangenen, werden twaalf mensen vastgehouden. Cellen van acht vierkante meter bevatten drie gevangenen. Afgezien van bedden ontbrak in de cellen elk meubilair.

De sanitaire voorzieningen, muren en bedden waren zeer vuil en in zeer slechte staat, aldus het rapport van de commissie. “De douches en wc's waren vaak in deplorabele staat en de watervoorziening was onvoorspelbaar; gevangenen ontvingen zeer weinig zeep en kregen geen handdoeken; vaak ontbeerden ze lakens en kussens...” De gevangenen hadden wel een matras, maar zeiden dat die op de dag dat de commissie arriveerde door de gevangenisleiding waren uitgereikt.

De maaltijden schoten volgens de commissie zowel in kwaliteit als in kwantiteit tekort en werden onregelmatig opgediend. Gevangenen bleven regelmatig hele dagen opgesloten in hun cel omdat er geen bewakers waren om de celdeuren toezicht te houden. Bij de bewaarders constateerde de commissie een gebrek aan motivatie en betrokkenheid en een hoog niveau van verzuim.

De commissie bracht ook een bezoek aan enkele politiebureaus, waar de omstandigheden eveneens veel te wensen overlieten. Ten tijde van een bezoek aan het Barber-politiebureau op Curaçao zaten hier zeven mensen gevangen, ieder in hun eigen cel, maar een maand eerder waren er zeventig gevangenen, die met zijn zevenen of achten een cel van zeven vierkante meter moesten delen.

De commissie kreeg geen klachten over marteling en vond ook geen aanwijzingen daarvoor. Wel waren er klachten over mishandeling tijdens gevangenentransport en werd gevangenen soms dagenlang water en brood onthouden op de politiebureaus.

De commissie meent dat het terugdringen van de overbezetting in de Koraal Specht-gevangenis “de prioriteit der prioriteiten” moet zijn. Verder moeten de algemene toestand van de gebouwen, de watervoorziening, de maaltijden en de distributie van matrassen worden verbeterd en moeten de gevangenen meer activiteiten en lichaamsbeweging krijgen.