Analisten twijfelen aan duurzame opleving dollar

AMSTERDAM, 19 JAN. Kan de opleving van de dollarkoers Fokker op het laatst nog te hulp schieten? Deze week steeg de dollar voor het eerst sinds oktober vorig jaar boven de koers van 1,63 gulden, die de vliegtuigfabrikant zelf opgeeft als breekpunt tussen winst en verlies.

De koers van 1,6540 gulden vanmorgen is de hoogste sinds de opleving die het gevolg was van de grootscheepse steunoperatie die de centrale banken in de wereld in augustus inzetten. Voor een dollarkoers van boven 1,65 gulden op eigen kracht moet worden teruggegaan tot 17 februari vorig jaar.

De prijs voor vliegtuigen luidt mondiaal in dollars, terwijl Fokker en moeder Daimler vooral kosten maken in guldens of D-marken. De ongehoorde kracht die de Duitse mark en de gulden het afgelopen jaar tentoonspreidden zijn een belangrijke factor voor de slechte gang van zaken in Duitsland en Nederland. De zwakte van de dollar noopte Daimler deze zomer haar grootscheepse herstructureringsplan te lanceren, onder de naam Dolores (dollar low rescue).

Na tal van herstructureringen, operaties op de valutamarkt en een nieuwe afspraak met toeleveranciers heeft Fokker naar eigen zeggen op dit moment het break-even point - de drempel tussen winst en verlies op haar activiteiten - kunnen verlagen tot een dollarkoers van 1,63 gulden. Dat de Amerikaanse munt deze week juist dat niveau weet te overstijgen kan meewegen in de vooruitzichten voor de levensvatbaarheid van Fokker op de lange termijn.

Morgen heeft in Parijs een bijeenkomst plaats van de ministers van financiën van de zeven grootste industrielanden, de G7. De verwachte verbale steun van de bewindslieden voor een sterkere dollar veroorzaakt in de regel een licht hogere dollarkoers. Hoewel ook daarna een verdere koersstijging van de dollar mogelijk is, voorzien slechts weinig valuta-analisten een duurzaam herstel van de munt. Volgens Fabio Farchetti, valuta-analist van het Britse IDEA, kan de koers van de dollar in de loop van dit jaar aantrekken tot tegen de 1,70 gulden. De reden daarvoor is de lagere rente in Duitsland, die de Duitse mark en aanverwante munten als de gulden relatief onaantrekkelijk maakt voor beleggers. Maar de vreugde over een sterkere dollar duurt volgens Fraschetti maar kort. “In de tweede helft van het jaar verwachten we dat de Duitse rente weer omhoog gaat en de dollar terugvalt.” Voor december luidt de prognose van IDEA 1,45 D-mark, en dat is net onder 1,63 gulden. Dit scenario wordt door veel andere banken en effectenhuizen gehanteerd. Ook de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs houdt op een termijn van zes maanden rekening met een dollar van 1,74 gulden, maar ziet de koers daarna weer afkalven naar 1,62 gulden.

P. Henseler van Iris, die een opwaartse trend ziet in de dollarkoers, is het met dat laatste niet eens. “De fundamentele economische factoren zijn gewijzigd ten voordele van de dollar. Mocht er in de loop van het jaar een krapper monetair beleid worden gevoerd, dat is de kans groot dat dat zowel in Europa als in de VS gebeurt. Dat verandert tegen die tijd weinig in de onderlinge renteverhouding.”

Niet de kracht van de dollar, maar de recente verzwakking van de D-mark is volgens analist M. Leen van ING Bank de verklarende factor. “Omdat recente cijfers over de Amerikaanse economie vertraagd zijn, concentreert iedereen zich nu te veel op mogelijke renteverlagingen in Duitsland.” ING ziet echter ook de economische groei in de VS verminderen, wat op termijn juist ten koste kan gaan van de dollar. Bovendien is er het risico dat Amerikaanse beleggers meer zullen gaan investeren in markten buiten de VS, en Japanse beleggers hun winst nemen op de Amerikaanse markt. “Een uitstroom van kapitaal uit de VS kan de dollarkoers terugdringen tot rond 1,55 gulden, of zelfs een nieuw diepterecord veroorzaken.”

    • Maarten Schinkel