15 miljard voor Franse voorsteden

MARSEILLE, 19 JAN. De Franse regering gaat de problemen in de achterstandswijken van de grote steden te lijf met in totaal 63 maatregelen, waarvan belastingvoordelen voor ondernemers, die zich in de probleemgebieden willen vestigen, de belangrijkste vormen.

In drie jaar tijd zal de regering-Juppé 15 miljard franc (5 miljard gulden) besteden aan de door werkloosheid en criminaliteit geteisterde voorsteden.

De maatregelen werden ooit aangekondigd als een Marshall Plan voor de banlieues, maar gisteren bij de presentatie bescheidener omschreven als een plan voor vernieuwing van de stad, Pacte pour la relance de la ville. De strijd tegen het begrotingstekort heeft de regering gedwongen af te zien van een grootsere en kostbaardere aanpak. Het plan voor de stadsvernieuwing wordt gefinancierd door geld te onttrekken aan andere begrotingsposten.

Ministers erkenden dat de plannen achterblijven bij de verkiezingsbeloften van president Chirac. Deze had van de regelmatig terugkerende rellen en de toename van de criminaliteit in de probleemwijken een onderwerp gemaakt tijdens de verkiezingen. De Franse voorsteden zijn onstaan in de jaren vijftig en zestig en kennen hoge concentraties allochtonen afkomstig uit Noord-Afrika.

Centraal in de gisteren gepresenteerde voorstellen staan 30 zones waar ondernemers tot het jaar 2000 kunnen profiteren van lagere uitgaven voor sociale zekerheid en belastingvoordelen. Op die manier moet het voor ondernemers aantrekkelijker worden om zich in de probleemwijken te vestigen en personeel aan te nemen.

Daarnaast moeten in vier jaar tijd 100.000 banen geschapen worden voor werkloze jongeren (18-25 jaar). Het is de bedoeling dat jongeren, tegen betaling van het minimumloon, in hoofdzakelijk dienstverlenende functies scholing en werkervaring combineren.

Om de openbare orde beter te kunnen handhaven zullen 1.000 politiemensen extra in dienst worden genomen en zullen 3.000 politiemensen uit andere functies overgeheveld worden naar de door flatgebouwen gedomineerde wijken. (Reuter, AFP)