Warmtekracht-centrale Berghuizer en NUON in bedrijf

Gisteren is op het terrein van de Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld in Gelderland de warmtekrachtcentrale De Grift in gebruik gesteld. De centrale, die een investering heeft gevergd van 119 miljoen gulden, wordt geëxploiteerd door een joint venture van NUON en Berghuizer die elk met 50 procent deelnemen. De centrale levert stoom voor de produktie van papier en elektriciteit, die nagenoeg geheel wordt teruggeleverd aan het openbare net. Het produktievermogen bedraagt 90 ton stoom per uur en 60 Megawatt elektriciteit. De nieuwe warmtekrachtcentrale bespaart ongeveer 47,5 miljoen kubieke meter aardgas per jaar, evenveel als het gebruik van een middelgrote gemeente. Daardoor wordt - als tweede voordeel - de jaarlijkse uitstoot van schadelijke stoffen beperkt met 674 ton NOX (de stikstofoxyden NO en NO), 110.000 ton CO en 511 ton SO.