Wapenleveranties (2)

Nederland gaat wapens leveren aan Indonesië, nl. radarsystemen voor patrouilleboten ter waarde van 75 miljoen. Wij leveren dus wapens aan de Indonesische dictatuur, die half Timor heeft uitgemoord (NRC Handelsblad, 6 januari).

Nederland gaat de wereld rond met het waarschuwende vingertje als we maar vermoeden dat er ergens mensenrechten worden geschonden. Alleen, het mag geen geld kosten. Hier hebben we weer het oude dilemma van de koopman en de dominee. Het komt op hetzelfde neer als de weigering om onderzeeboten aan Taiwan te leveren om toch vooral maar niet de te verwachten vettere orders van China mis te lopen.

Over de strategie van Pronks ontwikkelingshulp wordt verschillend gedacht, maar als hij iets zegt over de schending van mensenrechten dan is dat volgens de grote politieke partijen 'niet verstandig'. Het CDA wil Pronk zelfs ter verantwoording roepen. Waren het ook geen christenen die vroeger Oost-Indie gewapenderhand hebben veroverd? En we sturen zelfs de koningin naar Indonesië om zoete broodjes te bakken. Ik schrijf dit min of meer ambtshalve omdat ik deel uitmaak van een mensenrechtenorganisatie. Maar als politicus moet je er een boel lef voor hebben. Goed zo Pronk.

    • Coen van Tricht